Hướng dẫn kết nối phần mềm manmoshop với website

Ngày đăng: 26/08/21

Để kết nối được webite với phần mềm quản lý manmoshop chúng ta cần các bước như sau

Bước 1: Vào phần mềm quản lý https: //quanlydichvu.net/managerLogin và đăng nhập tài khoản đã được đăng ký bằng số điện thoại bạn đã đăng ký

Bước 2: Sau khi đăng nhập chúng ta vào phần Cài Đặt => Tài Khoản và Của Hàng

 

Sau đó Coppy 3 mã như thình bên dưới 

Bước 3: Qua trang quản lý website của bạn vd: abc.manmoweb.com/admins và đăng nhập bằng tài khoản được cấp vào và để ý menu phía bên tay trái có mục Manmoshop => cài đặt 

Sau khi vào phần cài đặt mình lấy 3 cái mã đã coppy ở bược 2 và nhập lần lượt vào 3 ô từ trên xuống sau đó bấm lưu và ra kiểm tra website của mình xem đã có các sản phẩm mình đã nhập vào kho chưa